Bc. Veronika Saňáková, DiS.

Master's thesis

Výchovné dilema v subjektivních teoriích rodičů

The Educational Dilemma in the Subjective Theories of Parents
Abstract:
Diplomová práce se věnuje výchovným dilematům v subjektivních teoriích rodičů. Teoretická část se zabývá především výchovou, jejím pojetím, funkcím nebo znaky. Dále výchovnými styly, problémy v rodině a společenskými změnami, které tuto výchovu ovlivňují. Závěrečná kapitola teoretické části pojednává právě o výchovných dilematech. V praktické části se zaměřujeme na subjektivní teorie, ze kterých vychází …more
Abstract:
This diplomma thesis is devoted to educational dilemmas in subjective theories of parents. The theoretical part mainly concerns education, its notion, functions or features. Further-more, educational styles, family problems and social changes that affect the education. The final chapter discusses the theoretical right of educational dilemmas. The practical part focuses on the subjective theory underlying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015
Accessible from:: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Saňáková, Veronika. Výchovné dilema v subjektivních teoriích rodičů. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe