Theses 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz – Carola POSPÍŠILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země

Carola POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz

Cross-border cooperation between Germany and Czech Republic on the example of Upper Palatinate and Pilsen

Abstract: This bachelor thesis deals with emergence, meaning and development cross-border cooperation between Germany and Czech Republic. The first part of the thesis deals with the general, historical and political contexts of these two countries. The creation of euroregions and EU funds are described. Furthemore, the thesis directs on cooperation in the regions of Upper Palatinate and Pilsen. The last part explains the Tandem coordination centers, their projects and programs. Another important part is a program of support for proffesional practices and is specifically explained. The program is analyzed using questionnaires.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, významem a vývojem přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českem. První část práce se zabývá všeobecnými, historickými a politickými souvislostmi těchto dvou zemí. Popsaný je vznik euroregionů a finanční prostředky Evropské unie. Dále se práce zaměřuje na kooperace v regionech Horního Falcka a Plzně. V poslední části jsou vysvětleny koordinační centra Tandem, jejich projekty a programy. Další důležitou části je program podpory odborných praxí a je konkrétně vysvětlený. Program je pomocí dotazníků analyzován.

Klíčová slova: Česko-německá spolupráce, přeshraniční spolupráce, Euroregion, koordinační centrum Tandem, mládež a vzdělaní, program podpory odborných praxí

Jazyk práce: němčina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. habil. Jürgen Eder

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43854 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Carola. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz