Bc. Ondřej ŠPENDLÍČEK

Bakalářská práce

Regionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace

Regional political parties in central-eastern Europe - comparison
Anotace:
Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je pojednáváno o teoretickém vymezení regionálních stran a regionálně-etnických stran. Dále se práce soustředí na problematiku zařazování regionálních stran do stranických rodin a rozlišeny modely regionálních stran. Druhá část práce se zabývá konkrétními regionálními a regionálně-etnickými stranami zvolené oblasti. V rámci analýzy osmi vybraných …více
Abstract:
Work deals with regional and ethno-regional parties in the area of Central-Eastern Europe. Specifically compares eight parties which are Moravians in Czech Republic, Bridge ? Party of Cooperation in Slovakia, Electoral Action of Poles in Lithuania, Democratic Alliance of Hungarians in Romania, Movement for Rights and Freedoms in Bulgaria, League of Vojvodina Social Democrats in Serbia, Istrian Democratic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPENDLÍČEK, Ondřej. Regionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/