Bc. Petra Včeláková

Master's thesis

Sestavení výkazu cash-flow jako součást konsolidované účetní závěrky

Elaboration of a Cash-flow Statement in Consolidated Final Accounts
Anotácia:
Cílem mé diplomové práce je sestavení výkazu o peněžních tocích v konsolidované účetní závěrce. Přehled o peněžních tocích je výkaz, jehož sestavování dle českého zákona o účetnictví není povinné. Vzhledem k jeho informačnímu potenciálu by ale neměl v účetní závěrce podnikatele chybět, tak jako rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Všechny tyto výkazy jsou důležitým podkladem k posouzení finanční situace …viac
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to compile a cash flow report presented in consolidated financial statements. A cash flow report is a statement whose compilation is not mandatory according to the Czech Accounting Act. However, considering its high informative value, a cash flow report, like a balance sheet or a profit and loss statement, should be included in an entrepreneur’s financial statements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance