Zdenka Janstová

Diplomová práce

Využití 4,5-dikyanimidazolu v syntéze chromoforů typu akceptor - imidazol - donor

Exploing of 4,5-dicyanoimidazole in synthesis of chromophores type acceptor - imidazole - donor
Anotace:
Byla studována syntéza derivátů 4,5-dikyanimidazolu substituovaných v pozici dvě systémy s elektrondonorními substituenty. Byly připraveny deriváty, ve kterých byly elektrondonorní substituenty vázány přímo na imidazolový skelet, nebo byly připojeny přes vybrané můstkové struktury. Jako můstkové struktury byly použity dvojná vazba nebo benzenové jádro, elektrondonorní systém byl tvořen dimethylamino …více
Abstract:
A synthesis of derivates of 4,5-dicyanoimidazole, substituted in position two with electron donor group has been studied. There have been prepared derivates with electron donor substituent bonded direct to imidazole ring, or they have been bonded by means of bridge. As a bridge was used double bond or aromatic nucleus.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janstová, Zdenka. Využití 4,5-dikyanimidazolu v syntéze chromoforů typu akceptor - imidazol - donor. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Organická chemie

Práce na příbuzné téma