Mgr. Tereza Spoustová

Bachelor's thesis

Hlavni komponenty extracelularni matrix chrupavky a jejich role v bunecne signalizaci.

Major components of cartilage extracellular matrix and their role in cell
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o složkách chrupavčité extracelulární hmoty v kontextu jejich významu pro mezibuněčnou komunikaci. Vysvětluje funkce jednotlivých komponent v udržování homeostázy a v regulaci proliferace a diferenciace buněk chrupavky. Popisuje interakce mezi těmito signálními molekulami a také přenos jejich signálu do buněk prostřednictvím specifických receptorů. Následně tyto mechanismy …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses the components of cartilage extracellular matrix in the context of their importance for intercellular communication. It explains the function of each component in the maintenance of homeostasis and the regulation of cartilage cell proliferation and differentiation. It describes the interaction between signaling molecules and also the transfer of their signals into cells …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta