Theses 

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi – Ing. Martina Kulhavá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martina Kulhavá

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communication – use of each component on daily base

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na správné využití nástrojů integrované marketingové komunikace. V teoretické části se práce zabývá důležitostí integrovaného přístupu při použití jednotlivých nástrojů marketingové komunikace na dnešních trzích. Popis jednotlivých nástrojů a vhodně volený marketingový mix s cílem podpory produktu pozitivně působí na změnu vnímání brandu či produktu v myslích spotřebitelů. Dále je zde uveden popis realizace marketingové strategie. V praktické části je pak uvedena analýza konkrétních nástrojů využitých při reklamní kampani již zavedeného produktu, který se nacházel ve fázi stagnace, a vyhodnocení jejich vlivu na změnu vnímání značky a podporu prodeje. Práce podává obraz o efektivitě zvolených forem marketingové komunikace a jejich vzájemném propojení.

Abstract: The thesis is focused on the correct application of integrated marketing communication tools. The theoretical part deals with the importance of the integrated concept of marketing communication tools used in today's markets. The description of individual tools and appropriately selected marketing mix affect the process of change in brand or product perception in consumers’ minds in a positive way. Then, there is a description of implementation a marketing strategy. In the application part there is an analysis of specific tools used in an advertising campaign of an already established product which was in the phase of stagnation and evaluation of their impact on the change in brand perception and sales promotion. The thesis gives a picture of the effectiveness of selected forms of marketing communications and their interconnections.

Klíčová slova: Integrovaná marketingová komunikace, POS, event, ochutnávka, TV spot, merchandising, druhotné umístění, sociální sítě, web, brand, marketingový mix, reklamní agentura, efektivita, vizibilita, cílená komunikace, strategické plánování, Marketing, Trade marketing, Sales, Off Trade, On Trade, retail.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz