Yaxin Guo

Diplomová práce

Effects of Global Financial Crisis on Stock Market Volatility

Effects of Global Financial Crisis on Stock Market Volatility
Anotace:
The main aim of this thesis is to model effect of global financial crisis on volatility of stock markets using conditional volatility models. For the purpose of this thesis, we utilize daily time series of Chinese and Japanese stock markets covering the period from January 2006 till March 2015. Chinese stock market is represented by Shanghai Composite Index while Japanese market is approximated by …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to model effect of global financial crisis on volatility of stock markets using conditional volatility models. For the purpose of this thesis, we utilize daily time series of Chinese and Japanese stock markets covering the period from January 2006 till March 2015. Chinese stock market is represented by Shanghai Composite Index while Japanese market is approximated by …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Aleš Melecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava