Petr DVOŘÁK

Bakalářská práce

Volební programy KDU-ČSL po roce 1989

Election programs KDU-ČSL after 1989
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám programovým vývojem politické strany KDU-ČSL od roku 1992 do roku 2010. V úvodní části se zaměřuji na zařazení KDU-ČSL v českém politickém prostředí. V další kapitole stručně popisuji volební programy a jejich rozdíly. Stěžejní část práce je zaměřena na tři sledované aspekty ve volebních programech, a to sociálně-tržní hospodářství, sociální politika zaměřená na rodinu …více
Abstract:
This thesis deals with history of election programs of the political party KDU-ČSL since the year 1992 to 2010. In the opening part I focus on a classification of KDU-ČSL in the czech political environment. In the next part I briefly describe programs and differences between them. The main part of this thesis analyses three specific topics. Those are the social market economy , the social policy focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Petr. Volební programy KDU-ČSL po roce 1989. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma