Bc. Adéla Skoupilová

Bakalářská práce

Vliv sanačních prací na režim podzemních vod v prostoru letiště Přerov

Impact of pump and treat technologies to ground water flow in the Prerov airport
Anotace:
Režim podzemních vod je ovlivňován mnoha faktory, ať už klimatem měnícím se v závislosti na ročním období, nebo také zásahem lidské činnosti. Právě lidská činnost způsobila v prostorách letiště Přerov změny v režimu. Bylo zde potřeba odstranit ekologickou zátěž v podobě uniklých ropných látek do horninového prostředí a podzemních vod. Odstraňování kontaminace probíhá za pomocí sanačních metod. Jednou …více
Abstract:
The ground water flow is influenced by many factors, whether the changing climate, depending on the season and also intervention of human activity. Human aktivity at the airport Přerov caused changes in the ground water flow. There was a need to eliminate the contamination originating from oil spils leaked into the soil and groundwater. Removing contamination is carried out with the help of pump and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Správní geologie

Práce na příbuzné téma