Bc. Šárka Dresslerová

Bakalářská práce

Podnikatelský plán na založení nového podniku

Business plan for setting up a new company
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o zpracování podnikatelského plánu na založení nového podniku v oblasti služeb. Cílem této bakalářské práce je zpracovat reálný podnikatelský plán na založení nového podniku, a to kavárny, jedním podnikatelem. Důraz je kladen na marketingovou část, a to konkrétně na intuitivní marketing, protože podnik bude zakládat jeden podnikatel, který nebude mít neomezené rozpočtové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a compilation of a business plan for setting up a new company in the services area. This bachelor thesis target is to compile the real business plan for setting up a new company, namely a coffee house, by a single entrepreneur. The emphasis is placed on the marketing part, namely on intuitive marketing, because the company will be set up by a single entrepreneur who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Karel Hušner, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní