Ing. Václav Fučík

Bakalářská práce

Reforma železničního sektoru v Polsku

Railway Reform in Poland
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Reforma železničního sektoru v Polsku“ je analýza reformy a zhodnocení jejích vlivů na polský sektor jak osobní i nákladní železniční dopravy zvlášť, tak na polský železniční sektor jako celek. V první kapitole se věnuji železniční politice Evropské unie, která vývoj v Polsku do určité míry determinuje. Ve druhé kapitole chronologicky popisuji jednotlivé reformní kroky polského …více
Abstract:
Analysis of the railway reform in Poland and evaluation of its influence both on the Polish passenger and freight transport individually and on the Polish railway transport sector as a whole are the main subjects of this bachelor’s thesis: „Railway Reform in Poland.“ The first chapter is devoted to the railway policy of the European Union, which partly determines Polish development in this area. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta