Bc. Petr Zbraněk

Bakalářská práce

Destinační management - spolupráce aktérů cestovního ruchu v Kutné Hoře

Destination management - Stakeholders' cooperation in Kutná Hora
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Destinační management - spolupráce aktérů cestovního ruchu v Kutné Hoře“ je zhodnocení spolupráce a partnerských vazeb mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu v Kutné Hoře. První část je zaměřena na teoretické základy spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu společně s teoretickým popisem aktérů činných v této oblasti. V druhé části jsou identifikováni konkrétní …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Destination management - Stakeholders' cooperation in Kutná Hora“ is to evaluate the cooperation among the key stakeholders of tourism in Kutná Hora. The first part is focused on describing the theoretical basis of cooperation and partnership in tourism and also of its stakeholders. The second part contains identification of the stakeholders in Kutná Hora as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta