Bc. Monika Němečková

Master's thesis

Rekonstrukce a následný provoz kavárny.

Reconstruction and subsequent operation of coffee house
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci a následném provozu kavárny ve vybraném historickém objektu. Má za úkol seznámit čtenáře s teoretickými znalostmi potřebnými pro založení podniku, které následně uvede do praxe. Na základě analýzy podnikatelského prostředí (použili jsme SWOT analýzu a PEST analýzu) můžeme usoudit, že tento projekt má svůj potenciál. Výsledkem této diplomové práce je sestavení …more
Abstract:
The thesis deals with the reconstruction, development and consecutive managing of a coffee house in the historical building. Its task is to familiarize the reader with the theoretical background required for setting up this business, which is planned to put into practice in the future. Based on the analysis of the business environment (we used SWOT and PEST analysis), we may conclude that this project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2013
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dana Johnová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze