Mgr. David Kubíček, Ph.D.

Disertační práce

Využití metod preimplantační genetické diagnostiky v reprodukční medicíně

Preimplantation genetic diagnosis methods in reproduction medicine
Anotace:
Karyomapping je univerzální metoda preimplantačního genetického testování pro monogenní choroby (PGT-M), která umožňuje detekovat rizikový haplotyp pro jakékoliv genetické onemocnění se známou kauzální mutací. V této disertační práci je validována schopnost metody karyomapping detekovat meiotické i mitotické aneuploidie. Dále se tato práce věnuje frekvenci a charakteru aneuploidií u 969 embryí vyšetřených …více
Abstract:
Karyopping is a universal method for preimplantation genetic testing for monogenic diseases (PGT-M) and allows to detect risk haplotype for any genetic disease with a known causal mutation. This dissertation thesis includes validation of karyomapping to detect aneuploidies of meiotic and mitotic origin. Moreover, information about frequency and characterization of aneuploidies detected in 969 embryos …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., RNDr. Marie Trková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika

Práce na příbuzné téma