Bc. Hana Krhovská

Master's thesis

Conflict Resolution in the Disputes over Resources in the Eastern Mediterranean: The Case of Israel and Lebanon

Conflict Resolution in the Disputes over Resources in the Eastern Mediterranean: The Case of Israel and Lebanon
Anotácia:
Magisterská práce je případovou studií, která se zabývá současným územním sporem Izraele a Libanonu ve východním Středomoří spojeným s nedávnými objevy zemního plynu. Práce se soustředí na teorii a metody řešení konfliktu a deskriptivní analýzu vybraného případu. Cílem práce je prozkoumat zda některá z vybraných metod řešení konfliktu byla použita, a která z těchto metod je nejvíce vhodná pro vyřešení …viac
Abstract:
This thesis focuses on the current dispute between Israel and Lebanon over the territory in the Eastern Mediterranean Sea in light of recent gas discoveries. Its focus is mainly on the theory and methods of conflict resolution and precise descriptive analysis of the present case. This thesis aims to examine if and what methods of conflict resolution have been used to resolve the dispute and what is …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Martinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / Security and Strategic Studies