Lucie Semerádová

Bakalářská práce

Kriminalita mládeže na Praze venkov - Západ

The criminality of youth in Prague West district
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou trestné činnosti mládeže v působnosti služebního teritoria Územního odboru Policie České republiky Praha venkov – Západ. Práce má analyticko-deskriptivní charakter a soustředí se především na charakteristiku trestné činnosti mládeže, její příčiny a opatření, která jsou ukládána mladistvým a nezletilým delikventům. Pozornost je věnována i postupu orgánů činných …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB497

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Daniela Květenská
  • Oponent: Tomáš Petráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce