Bc. Tomáš Mysliveček

Diplomová práce

Vývoj inovativní mobilní aplikace

Innovative Mobile Application Development
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vývoj inovativní aplikace od nápadu až po funkční prototyp užitím metody Lean Startup a objektově orientované analýzy a návrhu. V teoretické části práce je představena metoda Lean Startup. Praktická část se zabývá validací nápadu na vývoj aplikace a jejím obchodním plánem. Dále obsahuje analýzu a návrh aplikace pro potřeby vývoje, důležité informace z implementace aplikace …více
Abstract:
This thesis aims to provide practical information about innovative mobile application development from an idea to functional prototype by using Lean Startup method and object oriented analysis and design methods. In the theoretical part of the thesis the Lean Startup method is introduced. In the practical part the idea for application development is validated and its business plan is described. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Uher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS