Bc. Daniel Kaplan

Diplomová práce

Organizace dopravy ve Vysokém Mýtě

Organization of traffic in Vysoké Mýto
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zklidňováním dopravy ve vybraných částech města Vysokého Mýta. V práci je provedena a vyhodnocena analýza vybraných kritických míst. Na základě výstupů z analýzy jsou navrženy vhodné opatření, která povedou ke zklidnění a změně organizace dopravy v části města Vysoké Mýto. V závěru práce je provedeno shrnutí a zhodnocení navrhovaných úprav.
Abstract:
The thesis focuses on traffic calming in selected parts of Vysoke Myto. In the thesis, an analysis of selected critical places is made and evaluated. Based on the results of the analysis, a proposal was made that will lead to the calming and change of the traffic flow in part of the town of Vysoke Myto. In the conclusion of the thesis, there is a summary and an evaluation of suggested adjustments
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaplan, Daniel. Organizace dopravy ve Vysokém Mýtě. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera