Mgr. Jakub Valčík

Rigorózní práce

Human Movement Models for Similarity Search

Human Movement Models for Similarity Search
Anotace:
V nynější době jsou veřejná prostranství pod dohledem nesčetného množství videokamer a množství pořízených videí znemožňuje manuální kontrolu podezřelých aktivit. Tyto teze se zaměřují na využití videí za účelem automatické identifikace osob a rozpoznání aktivit člověka z jeho pohybů. Pohyb člověka je reprezentován sekvencí póz získaných z pořízených videí. Jednotlivé pózy jsou použity k extrakci charakteristických …více
Abstract:
Nowadays, public places are under surveillance by large amounts of video cameras and it is impossible to manually control each captured video for special interest activities. This dissertation proposal aims at utilizing such videos to automatically identify persons and recognize human activities from their movement. The human movement is represented as a sequence of poses obtained from captured video …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Oponent: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D., Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma