Bc. Daniel Pešek

Bakalářská práce

Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu

Stratigraphy of new localities of a Devonian Ammonoid fauna from the Moravian Karst
Anotace:
Tato práce se zabývá konodontovou faunou a biostratigrafií vybraných lokalit v Moravském krasu. Byly studovány lokality v údolí Říčky, Hády u Brna a Jedovnice. Jedná se o lokality s výskytem amonoidové fauny. Celkově bylo odebráno 11 vzorků. V jednotlivých vzorcích byly určeny tyto konodontové zóny: svrchní Pa. marginifera marginifera až spodní Pa. rugosa trachytera, spodní Pa. rugosa trachytera a …více
Abstract:
This thesis is focused on conodont fauna and biostratigraphy of selected localities in the Moravian Karst. Three localities were studied, in the valley of Říčka, Hády area near Brno and Jedovnice. These are localities with presence of ammonoid fauna. In totall eleven samples have been taken. In particular samples have been distinguished following zones: upper Pa. marginifera marginifera to lower Pa …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Weiner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta