Bc. Daniel Pešek

Bachelor's thesis

Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu

Stratigraphy of new localities of a Devonian Ammonoid fauna from the Moravian Karst
Abstract:
Tato práce se zabývá konodontovou faunou a biostratigrafií vybraných lokalit v Moravském krasu. Byly studovány lokality v údolí Říčky, Hády u Brna a Jedovnice. Jedná se o lokality s výskytem amonoidové fauny. Celkově bylo odebráno 11 vzorků. V jednotlivých vzorcích byly určeny tyto konodontové zóny: svrchní Pa. marginifera marginifera až spodní Pa. rugosa trachytera, spodní Pa. rugosa trachytera a …more
Abstract:
This thesis is focused on conodont fauna and biostratigraphy of selected localities in the Moravian Karst. Three localities were studied, in the valley of Říčka, Hády area near Brno and Jedovnice. These are localities with presence of ammonoid fauna. In totall eleven samples have been taken. In particular samples have been distinguished following zones: upper Pa. marginifera marginifera to lower Pa …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Weiner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta