Bc. Monika Janáková

Bachelor's thesis

Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling

Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling
Abstract:
Bakalářská práce „The Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling” se zabývá výukou anglického jazyka, jakožto cizího jazyka v alternativních školách v Brně s důrazem na problematiku rolí učitele a působení učitele ve výuce anglického jazyka. Teoretická část práce zahrnuje představení jednotlivých alternativních škol, specifika výuky anglického jazyka, role učitele a působení učitele …more
Abstract:
This bachelor thesis „The Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling “ analyses the teaching of English as a foreign language in alternative primary schools in Brno with the emphasis on the roles and actions of English teachers. The introduction of the alternative schools, the aims of ELT in different alternative schools, and roles of the teacher and teacher’s actions as an influential …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta