Bc. Monika Janáková

Bakalářská práce

Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling

Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling
Anotace:
Bakalářská práce „The Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling” se zabývá výukou anglického jazyka, jakožto cizího jazyka v alternativních školách v Brně s důrazem na problematiku rolí učitele a působení učitele ve výuce anglického jazyka. Teoretická část práce zahrnuje představení jednotlivých alternativních škol, specifika výuky anglického jazyka, role učitele a působení učitele …více
Abstract:
This bachelor thesis „The Roles and Actions of English Teachers in Alternative Schooling “ analyses the teaching of English as a foreign language in alternative primary schools in Brno with the emphasis on the roles and actions of English teachers. The introduction of the alternative schools, the aims of ELT in different alternative schools, and roles of the teacher and teacher’s actions as an influential …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk