Theses 

Vyhodnocení a validace proteomické analýzy mutantů Arabidopsis mpk4 a mpk6 – Bc. Petra KAVALCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Petra KAVALCOVÁ

Diplomová práce

Vyhodnocení a validace proteomické analýzy mutantů Arabidopsis mpk4 a mpk6

Evaluation and validation of proteomic analysis of Arabidopsis mutants mpk4 and mpk6

Anotace: Mitogenem aktivované protein kinasy (MAPKs) jsou proteiny účastnící se přenosu extracelulárního signálu v Arabidopsis thaliana. MPK4 a MPK6 hrají důležitou roli v odpovědích na různé stresové podněty a ve vývojových procesech. Mnoho studií ukazuje přímou funkční spojitost MAPKs a cytoskeletu. Mutanti Arabidopsis mpk4 a mpk6 vykazují vývojové defekty, kterých molekulární podstata není přesně známa. Předkládaná diplomová práce má za cíl využít proteomickou analýzu mutantů mpk4 a mpk6 pro jejich bližší charakterizaci po molekulární stránce. Proteomickou analýzou jsme chtěli identifikovat možné proteiny, které se podílí na fenotypu mutantů. Zpracováním proteomických dat a jejich následnou validací pomocí imunoblotování, PHOSTAG technologie, detekcí specifické aktivity vybraných antioxidačních enzymů a sledováním kořenového fenotypu u obou mutantů po vlivu auxinu (auxinolu), jsme zjistili poškození aktinového cytoskeletu u obou mutantů a možnou regulaci MPK4 a MPK6 pomocí aktinového cytoskeletu. Zjistili jsme také rozdíly v abundanci antioxidačních enzymů mezi oběma mutanty a rozdílnou senzitivitu vůči exogenní aplikaci auxinu a auxinolu. Je možné konstatovat, že kombinace proteomické analýzy s biochemickými a fenotypovými analýzami nám pomohla detekovat možné nové funkce MPK4 a MPK6.

Abstract: Mitogen-activated protein kinases are proteins involved in the transmission of extracellular signals in Arabidopsis thaliana. MPK4 and MPK6 play an important role in responses to various stress stimuli and developmental processes. Many studies show a direct functional connection between MAPKs and cytoskeleton. Arabidopsis mpk4 and mpk6 mutants exhibit numerous developmental and physiological defects. Molecular regulation determining these defects are not exactly known. The present diploma thesis exploit differential proteomic analysis of mpk4 and mpk6 mutants for their better molecular characterization. We used shot-gun proteomic analysis to identify possible proteins that contribute to the phenotype and stress responses of the mutants. The differential proteomes of the mutants roots were evaluated by bioinformatic analysis and the proteins involved in development and antioxidant defence were validated using imunoblotting, specific activity staining on native PAGE gels as well as physiological examination of mutants response to auxin. Based on these data we found novel information about mpk4 and mpk6 mutants such as possibble disturbances of actin cytoskeleton and auxin response as well as different regulation of antioxidant defense.

Klíčová slova: MPK4, MPK6, mutanti, proteomika, bioinformatika, cytoskelet, antioxidační enzymy, auxin

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=193679 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KAVALCOVÁ, Petra. Vyhodnocení a validace proteomické analýzy mutantů Arabidopsis mpk4 a mpk6. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz