Bc. Kristína Melišová

Bakalářská práce

Conceptions of Beauty in Virginia Woolf's To the Lighthouse

Conceptions of Beauty in Virginia Woolf's To the Lighthouse
Anotace:
Bakalářská práce „Koncepce krásy v díle K majáku od Virginie Woolfové“ se zabývá různými reprezentacemi krásy v tvorbě této autorky. Je inspirována studií Wendy Steinerové s názvem „Venus in Exile“, která upozorňuje na možné problémy modernismu s vyobrazováním krásy. Primárním zdrojem této práce je Woolfové novela „K majáku“. Zmiňovaný titul byl vybrán na základě své částečně autobiografické povahy …více
Abstract:
The bachelor’s thesis “Conceptions of Beauty in Virginia Woolf’s To the Lighthouse” explores various representations of beauty in Woolf’s work. It is inspired by Wendy Steiner’s Venus in Exile which raises possible problems of modernist writing in depicting beauty. This thesis focuses on its primary source, Woolf’s To the Lighthouse, which had been selected due to its partly autobiographical character …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Velid Beganović
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura