Theses 

Hodnocení logistických klíčových ukazatelů výkonnosti koncernu Volkswagen – Bc. David Votava

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management provozu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. David Votava

Diplomová práce

Hodnocení logistických klíčových ukazatelů výkonnosti koncernu Volkswagen

Evaluation of logistical key performance indicators in Volkswagen Group

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na téma logistický controlling s důrazem na hodnocení klíčových ukazatelů logistické výkonnosti. Cílem je navrhnout nový systém hodnocení klíčových ukazatelů logistické výkonnosti v rámci koncernu Volkswagen AG. Teoretická část práce shrnuje poznatky a postupy používané při návrhu systému hodnocení klíčových ukazatelů logistické výkonnosti včetně metody balanced scorecard. V praktické části je analyzována strategie koncernu Volkswagen AG a aktuálně používaný systém hodnocení klíčových ukazatelů logistické výkonnosti. Následně je navržen nový systém hodnocení klíčových ukazatelů logistické výkonnosti na základě metody balanced scorecard vhodný pro benchmarking mezi závody. Závěrem je provedeno hodnocení, shrnující přínosy a nutné výdaje, silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby navrženého řešení.

Abstract: This master work is focused on topic of logistical controlling with emphasis on evaluation of logistical key performance indicators. Purpose of the work is to design a new system of evaluation of logistical key performance indicators in the company Volkswagen AG. The theoretical part summarizes findings and methods used by designing of a system of logistical key performance indicators including the balance scorecard method. In the practical part there are analyzed the strategy of the company Volkswagen AG and the currently used system of evaluation of logistical key performance indicators. Subsequently there is designed a new system of evaluation of logistical key performance indicators according to the balanced scorecard method. This system is also suitable for benchmarking of company’s factories. In conclusion there is made an evaluation, which summarizes benefits and expenditures, strengths and weaknesses, opportunities and threads of the designed solution.

Klíčová slova: klíčový ukazatel logistické výkonnosti, logistický controlling, KPI, logistické náklady, balanced scorecard, benchmarking

Keywords: logical controlling, logistical key performance indicator, KPI, logistical costs, balanced scorecard, benchmarking

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/5435 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz