Bc. Jan Hanáček

Diplomová práce

Zpětné zpracování stavební suti a jeho vliv na nabídkovou cenu stavebních prací

Reprocessing construction debris and its impact on the bid price of construction work
Anotace:
Tato práce se zabývá problémem zpětného zpracování stavebního a demoličního odpadu. Stavební firma, která získá možnost recyklovat stavební odpad, zvyšuje svoji konkurenceschopnost díky nižším nákladům na stavební materiál, a tím i schopností předložit nižší nabídkovou cenu. Výpočtové snížení nabídkové ceny stavebních prací vychází na 12,44%. Díky průzkumu trhu a konzultacím s investorem se navrhne …více
Abstract:
This dissertation deals with reverse transormation of construction and demolition waste problem. Construction firm, which is able to recycle construction waste, increases its competitiveness thanks to lower construction material costs, hence is able to offer lower price to its customers. Calculated price reduction is 12,44%. Using market research and investor consultations firm designs suitable recycling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.