Petr Daňhel

Diplomová práce

Variantní řešení obvodového pláště polyfunkčního domu v Bohumíně - stavebně technologický projekt

Variant solutions of cladding of residential house in Bohumín - Constructional technological project
Anotace:
DAŇHEL, P. Variantní řešení obvodového pláště polyfunkčního domu v Bohumíně – stavebně technologický projekt. Ostrava, 2019. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. Cílem diplomové práce je zpracovat technologický postup pro variantní řešení obvodového pláště, průvodní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to elaboration of the technological procedure of external walls construction in two alternatives. Reports such as summary technical report, situation, foundation, excavations, floorplans, cut, roof, ground plan, views, times schedule, economical and time-consuming aspect of describe building.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2020
  • Vedoucí: Eva Machovčáková
  • Oponent: Markéta Černá

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava