Mgr. Miroslav Lacko

Diplomová práce

(Ne)využívání dostupných obnovitelných zdrojů energie na příkladu vybraného regionu SR a jeho důvody

Renewable energy sources in selected region of the Slovak Republic and obstacles of their use
Abstract:
Annotation This thesis analyzes the conditions, barriers and obstacles to implementation of renewable energy sources. It research the general dependency of some countries on fossil fuels, considering to their energy policies, further it research possible technical problems, or problems in the field of technological research, economic expenses and opportunities to obtain the support for renewables. …více
Abstract:
Anotácia Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou podmienok, bariér a prekážok v zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie. Skúma všeobecnú závislosť niektorých štátov na fosílnych palivách, vzhľadom na ich energetické politiky, ďalej možné problémy technického charakteru, či v oblasti technologického výskumu, ekonomické náklady a možnosti získania podpory pre obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako prihliada …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Holub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií