Jana ZAGOROVÁ

Bakalářská práce

Zahraniční politika Turecka vůči vybraným balkánským zemím - případová studie

The Foreign Policy of the Republic of Turkey towards the Selected Balkan Countries - case study
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje současné zahraniční politice Turecka vůči vybraným balkánským zemím, konkrétně nečlenským státům EU. Cílem textu je prokázat či vyvrátit hypotézu, že stagnace ve vyjednávání Turecka a EU od roku 2005 má za důsledek zvyšující se spolupráci s vybranými balkánskými zeměmi od téže doby. První kapitola práce vysvětluje, proč Turecko nebylo schopné v 90. letech 20. století …více
Abstract:
This Bachelor Thesis considers the contemporary foreign policy of the Republic of Turkey towards the selected Balkan countries, namely non-EU countries. The aim of the text is to prove or disprove the hypothesis that the stagnation in negotiations between Turkey and the EU since 2005 has resulted in increasing cooperation with selected Balkan countries from the same period. The first chapter explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012
Zveřejnit od: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
 • Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAGOROVÁ, Jana. Zahraniční politika Turecka vůči vybraným balkánským zemím - případová studie. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 97ardb 97ardb/2
14. 12. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
17. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.