Bc. Barbora KORVASOVÁ

Diplomová práce

Postpenitenciární péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

Postpenitentiary care of people released from a prison sentence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou postpenitenciární péče, která je poskytována osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem této práce je zjistit, jak postpenitenciární péče působí na propuštěné osoby, které ji po návratu z výkonu trestu využívají a jakým způsobem tito klienti vnímají následnou pomoc a péči po propuštění ve vztahu k vybraným oblastem v reálném životě. Diplomová práce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the postpenitentiary care that is provided to people released from a prison sentence. The aim of this work is to determine how postpenitentiary care effect on people who use it after their returning from a prison and how these clients perceive these subsequent help and care after release in relation to selected areas in real life. The thesis is divided into theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORVASOVÁ, Barbora. Postpenitenciární péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta