Bc. Alena Štěpánová

Master's thesis

Rámcový vzdělávací program a tvorba školního vzdělávacího programu

The development of curricula for schools training program
Abstract:
Vytvoření školního vzdělávacího programu je důležitým krokem k možnosti položit základy pro srovnání škol s podobným oborovým zaměřením. Tento závazný dokument je vodítkem pro všechny tvůrce školních vzdělávacích programů stejného oboru vzdělání. Výsledky vzdělávání budou tedy srovnatelné na různých školách stejného zaměření. Na zpracovanou učební osnovu navazuje rozpracovaný tematický plán učiva tohoto …more
Abstract:
To create the school curricula means an important step towards the chance of setting foundations of how to compare schools with similar specialization. This important document has been used by all those who have been making school curricula in the same field. Then the results of education can be compared at different schools with the same specialization. This learning programme has been developed into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2011
  • Supervisor: Ing. Pavla Stejskalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta