Mgr. Lukáš Pawera

Bakalářská práce

Fyzikální experimenty s integrovanými školními měřícími, modelovacími a řídícími systémy

Physical Experiments with School integrated measuring, modelling and Control Systems
Anotace:
Tato práce byla vytvořena jako motivace pro učitele předmětů fyziky a technicky zaměřených oborů. Měla by ukázat možnost dnešní doby a vést k oživení vyučovacích hodin těchto předmětů. Prvníčást se zabývá problematikou experimentu, druhá je zaměřena na popisnejznámějších řídících a měřících systému používajících se v dnešní době a v poslední třetí části je vybráno a podrobně popsáno pár experimentů …více
Abstract:
This work have been made like a motivation for teachers of physics andtechnical education. It could show the ways of todays trend and make a recovery of school lesson. The firs part devote to problems of experiments, second devote to description of most famous control and measuring systems and in the last third part is choosen a few exeriments with methodical instructions for realization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy

Práce na příbuzné téma