Andrzej Waloszek

Master's thesis

Návrh frameworku pro simulaci parametrů fyzické vrstvy systému LTE/SAE

Framework Proposal for Simulation of Physical Layer Parameters in LTE/SAE System
Anotácia:
Cílem této práce je detailnější seznámení s fyzickou vrstvou technologie LTE. Podropbněji popisuje funkce této oblasti, jednotlivé parametry a jejich rozbor a framework jehož součástí je simulace Link Adaptation a Resource Grid Mapping. V první části diplomové práce je popsána problematika fyzické vrstvy LTE a její nejdůležitější vlastnosti. Druhá část popisuje parametry pro vyhodnocení kvality rádiového …viac
Abstract:
The goal of this work is detailed introduction to physical layer of LTE technology. Including extensive function of this field, related parameters with analysis and created framework that is including simulation of link adaptation and resource grid mapping. First part is focused on important features of LTE physical layer. Second part describes parameters for evaluation of transport channel quality …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Libor Michalek
  • Oponent: Jan Skapa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.