Theses 

Všímavost jako moderátor vztahu mezi pracovní spokojeností a pracovním výkonem – Bc. Jana Vytásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Vytásková

Master's thesis

Všímavost jako moderátor vztahu mezi pracovní spokojeností a pracovním výkonem

Mindfulness as a moderator of relation between job satisfaction and job performance

Anotácia: Tato diplomová práce zkoumá vliv všímavosti jako moderátora vztahu mezi pracovní spokojeností a pracovním výkonem. Všímavost je tradiční koncept, který je ovšem novým v poli pracovní psychologie. Můžeme ho definovat jako uvědomění si současných událostí a zkušeností a vnímavou pozornost k nim. V práci jsme se rozhodli prozkoumat její roli k doposud neobjasněnému vztahu mezi pracovní spokojeností a pracovním výkonem. V rámci studie byl vyvinut nový dotazník na měření pracovního výkonu, který byl administrován společně s českou verzí dotazníku všímavosti a škály pracovní spokojenosti. Neuroticismus, dynamičnost práce a pohlaví byly dalšími kontrolovanými proměnnými. Vzorek činil 241 lidí. Výsledky analýz nepotvrdily hypotézu, že všímavost je moderátorem vztahu. Naopak, všímavost se ukázala být přímo spojená s pracovním výkonem. Pracovní spokojenost signifikantně nesouvisela se všímavostí, ani s pracovním výkonem. Také žádná kontrolovaná proměnná se také neukázala být signifikantní.

Abstract: This thesis examines mindfulness as a moderator of a relation between job satisfaction and job performance. Mindfulness is an old concept newly used in a field of work psychology. We can define it as a receptive attention to and awareness of present events and experience. We examined its role in so far not explained relation between job satisfaction and job performance. A new self-report questionnaire was developed to measure job performance. It was administrated together with Czech version of mindfulness and job satisfaction questionnaire to sample of 241 people. Neuroticism, dynamicity of a job and gender was controlled. Results didn’t prove the hypothesis that mindfulness is a moderator of the relation. On the contrary, mindfulness was directly related to job performance. Job satisfaction didn’t have any significant relation to job performance or mindfulness. None of the controlled variables was valid for the study.

Keywords: mindfulness, job performance, job satisfaction, work psychology, všímavost, pracovní výkon, pracovní spokojenost, pracovní psychologie

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 09:34, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz