Bc. Eduard Kašpar

Bakalářská práce

Proces urbanizace a suburbanizace ve vybrané lokalitě Ústeckého kraje

The process of urbanization and suburbanization in the selected area of the Usti Region
Anotace:
Dokument pojednává zejména o příčinách a důsledcích migrace obyvatelstva mezi venkovem ,městy a suburbiemi. Jedná se hlavně o dopady na změny populace, struktury a ekonomiky jednotlivých oblastí.
Abstract:
Document mainly deals about causes and results of population migration between country side, cities and suburbies. Main focus is on impacts for population changes, structure and economics of sigle regions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní