Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

Disertační práce

Institucionální rámec fungování české ekonomiky po vstupu do EU

Institutional framework of the Czech economy after EU accession
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá institucionálním rámcem fungování české ekonomiky po vstupu do Evropské unie, přičemž autor tuto velmi rozsáhlou problematiku zúžil na trh práce. Významným faktem, který ovlivnil zkoumaný předmět, je budoucí vstup České republiky do Evropské měnové unie - autor se metodou srovnávací analýzy snažil vyhodnotit institucionální rámec fungování trhu práce ČR v kontextu …více
Abstract:
The main objective of the dissertation thesis is to analyse the institutional framework of labour market function of the Czech Republic in the context of its accession into European Monetary Union. Theoretical literature has created a set of institutional aspects such as employment protection legislation, structure of wage bargaining, taxation of labour, active labour market policy, the system of unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta