Theses 

Concentration and profitability of the banking sector in states of the European Union – Veronika Varvařovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Veronika Varvařovská

Bakalářská práce

Concentration and profitability of the banking sector in states of the European Union

Koncentrace a ziskovost bankovního sektoru v zemích Evropské unie

Anotace: Práce se zabývá koncentrací a ziskovostí bankovního sektoru v zemích Evropské unie v období 2008–2017. Cílem práce je ověřit existenci vztahu mezi koncentrací a ziskovostí bankovního sektoru. Tento vztah vychází z předpokladu pozitivního vztahu mezi proměnnými a je testován na vzorku 26 zemí. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy bankovního sektoru, koncentrace a ziskovosti. Empiric-ká část popisuje vývoj koncentrace pomocí Herfindahlova-Hirschmanova indexu, který využívá jako podkladová data celková aktiva sektoru. Ziskovost je popisová-na rentabilitou aktiv a rentabilitou vlastního kapitálu. Následně je mezi ukazateli provedena korelační analýza a její výsledky interpretovány. Z empirické části je konstatováno, že stanovená hypotézu o závislosti mezi proměnnými nebyla ne-prokázána. Naopak jsou zjištěny předpoklady negativní závislosti.

Abstract: The thesis deals with concentration and profitability of the banking sector in the countries of the European Union in the years 2008–2017. The aim of the thesis is to verify the existence of a relationship between concentration and profitability of the banking sector. This relationship assumes a positive relationship between variables, and it is tested on a sample of 26 countries. The theoretical part defines the basic concepts of the banking sector, concentration and profitability. The em-pirical part describes the development of concentration using the Herfindahl-Hirschman index, which uses the total assets of the sector as underlying data. Profitability is described as a return on assets and a return on equity. Subse-quently, a correlation analysis is performed on the indicators, which does not prove the established hypothesis about the relationship between the variables. On the contrary, there were presumptions of negative relations found out.

Klíčová slova: koncentrace, bankovní sektor, ziskovosti

Keywords: concentration, banking sector, profitability

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/65857 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz