Marta Křížová

Bakalářská práce

Zhodnocení procesu nástupu nových pracovníků do společnosti AspectWorks

Evaluation of the Hiring Process of a New Employee to the Company AspectWorks
Anotace:
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá subjekty pracovně-právních vztahů a vedením personální administrativy a evidence. Dále popisuje proces získávání vhodných kandidátů od definice pracovního místa, přes metody získávání kandidátů až po výběr toho nejvhodnějšího z nich. Dále se věnuje popisu výběrového řízení a nástupu nového zaměstnance včetně možnosti automatizace tohoto procesu. Praktická …více
Abstract:
Theoretical section of this bachelor's thesis deals with the subjects of labor-legal relations and the management of personnel register and records. It also describes the process of recruiting the right and appropriate candidates through the definition of the job, the methods of obtaining candidates to selecting the most appropriate one. It also deals with the selection process and the hiring of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Jan Svatoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68751

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Manažer obchodu

Práce na příbuzné téma