Bc. Věra Petřvalská

Diplomová práce

Trendy v rozvoji elektronického bankovnictví ve světě

Trends in the Development of E-banking in the World
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Trendy v rozvoji elektronického bankovnictví ve světě“ je na základě vybraných světových informačních zdrojů analyzovat trendy v rozvoji elektronického bankovnictví a navrhnout odpovídající model perspektivního elektronického bankovnictví. První část práce se věnuje analýze současného stavu elektronického bankovnictví a jeho jednotlivých forem. Následně je provedena analýza …více
Abstract:
The subject of the thesis "Trends in electronic banking in the world" is to analyze trends in the development of electronic banking and design appropriate model of promising electronic banking based on world's selected information sources. The first part of the thesis is devoted to the analysis of the current state of electronic banking and its various forms. Subsequently is analyzed electronic banking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance