Lucie Stružková

Bakalářská práce

Digitální marketing jako nástroj marketingové komunikace volnočasového areálu

Digital marketing as a marketing communication tool for the leasure time area
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navržení vhodné marketingové strategie pro areál Saunia s.r.o. s pomocí nástrojů digitálního marketingu. Součástí práce je charakteristika sociálních sítí a nástrojů internetového marketingu. Díky teoretických východisek a představení firmy Saunia s.r.o. a na základě zpracované situační analýzy a dotazníkového šetření, které bylo soustředěno na obyvatele Ostravy, je návrhem …více
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a suitable marketing strategy for the area Saunia s.r.o. with the help of digital marketing tools. Part of the thesis is characteristic of social networks and internet marketing tools. Based to the theoretical background and introduction of Saunia s.r.o. and based on the situation analysis and questionnaire survey, which was concentrated on the inhabitants of Ostrava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.