Bc. Jan Klusáček

Bakalářská práce

Péče o vnoučata a její vliv na životní spokojenost seniorů

Grandchildren care and its impact on older people life satisfaction
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá souvislostí prarodičovství a životní spokojenosti lidí staršího věku. První část práce obsahuje teorie vysvětlující, jak by prarodičovství mělo působit na životní spokojenost seniorů, a empirické studie, které podobný vztah zkoumaly. Následuje sekundární analýza dat z druhé vlny výzkumu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Vliv samotné přítomnosti vnoučete …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the connection between grandparenthood and older people life satisfaction. The first part of thesis contains theories explaining how grandparenthood can affect old people life satisfaction and empirical studies which researched similar association. Secondary analysis of data from second wave of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe follows. Impact of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lada Železná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií