Bc. Adéla Jašíčková

Bakalářská práce

Návrhy výrobků z technických a přírodních materiálů pro ZŠ

Product design and engineering of natural materials for primary schools
Anotace:
Jak již z názvu této bakalářské práce vyplývá (Návrhy výrobků pro základní školy z technických a přírodních materiálů), jedná se o soubor návrhů výrobků, které jsou jak ze dřeva, tak z kovu, ale také z již použitých kompozit. V této práci se nejdříve budeme zabývat teoretickou stránkou, která nás přiblíží jak ke stránce z hlediska zařazení do RVP ZV, tak k vysvětlení základních dílčích úkolů k výrobě …více
Abstract:
The title of this bachelor thesis is “Concepts of products for basic schools made from technical and natural materials”. As the title says, this thesis is about a collection of concepts of products for basic schools. The products are first of all made from wood, but you can find a product made from metal and other technical materials. First part of this work is about a theoretical knowledge, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Vybíral
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy