Kateřina BALOGOVÁ

Bakalářská práce

Význam profilování osobnosti pachatele trestné činnosti

The importance of profiling the offender's personality a criminal activity
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je analýza znalostí a schopností pachatelů, které byly použity při páchání trestných činů. Cílem práce bude porovnat vzorky trestných činů v zahraničí a České republice se zaměřením na osobnost pachatele.
Abstract:
The topic of my thesis is to analyze the knowledge and abilities of offenders, which were used in committing crimes. Focusing on crimes abroad and the Czech Republic with a focus on individual offenders.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Aufart

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALOGOVÁ, Kateřina. Význam profilování osobnosti pachatele trestné činnosti. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta