Mgr. Henry G. Loeser, Ph.D.

Disertační práce

Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic

Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic
Anotace:
Anotace Veřejnost, účastníci a politika: Zkoumání komunitního vysílání v Rakousku a v České republice Tento výzkumný projekt využívá online dotazníky distribuované dobrovolným účastníkům v samostatných případových studiích v Rakousku (n=340) a v České republice (n=85), a to jednak ke změření důležitosti hodnot komunitního vysílání, a jednak k vyhodnocení toho, jestli politika v oblasti komunitního …více
Abstract:
Abstract Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic This research project deploys online surveys to volunteer participants in separate case studies of community broadcasting in Austria (n=340) and the Czech Republic (n=85), first to measure the importance of community broadcasting values, and second to evaluate the alignment of community broadcasting …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., Beata Klimkiewicz, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií