Mgr. Henry G. Loeser, Ph.D.

Doctoral thesis

Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic

Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic
Abstract:
Anotace Veřejnost, účastníci a politika: Zkoumání komunitního vysílání v Rakousku a v České republice Tento výzkumný projekt využívá online dotazníky distribuované dobrovolným účastníkům v samostatných případových studiích v Rakousku (n=340) a v České republice (n=85), a to jednak ke změření důležitosti hodnot komunitního vysílání, a jednak k vyhodnocení toho, jestli politika v oblasti komunitního …more
Abstract:
Abstract Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic This research project deploys online surveys to volunteer participants in separate case studies of community broadcasting in Austria (n=340) and the Czech Republic (n=85), first to measure the importance of community broadcasting values, and second to evaluate the alignment of community broadcasting …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Reader: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., Beata Klimkiewicz, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií