Bc. Anastasia Pogodina

Bakalářská práce

Strategické plánování včetně projektové studie

Strategic Planning Including Project Study
Anotace:
V této bakalářské práci zaměřuju na problematiku strategického řízení a plánování. Dále se podrobněji věnuju základním strategickým modelům. Projektová studie nejmenované obchodní společnosti zahrnuje systematickou analýzu vnějšího a vnitřního prostředí včetně sestavení SWOT matice. Na základě komparace stávající marketingové strategie společnosti a vlastního analytického šetření navrhuju soubor změn …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a strategic management and planning. In addition, it overviews the basic strategic models. The design study of an unnamed business company includes systematic analysis of their external and internal environments, including the creation of a SWOT matrix. Based on a comparison of the company's current marketing strategy and its own analytical survey, the author proposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS