Mária Režná

Diplomová práce

The impact of branding on satisfaction and loyalty of millennials: The case of retail banks in the Slovak Republic

The impact of branding on satisfaction and loyalty of millennials: The case of retail banks in the Slovak Republic
Anotace:
Odvětví retailového bankovnictví čelí mnoha výzvám, z nichž největší je rychle rostoucí konkurence, což ztěžuje získání udržitelné konkurenční výhody. To znamená, že banky se musí zaměřit na budování spokojenosti zákazníků a na jejich loajalitu, která představuje největší konkurenční výhodu společnosti. Cílem této práce je proto zkoumat, jak efektivně retailové banky využívají branding a jaký má vliv …více
Abstract:
Retail banking industry faces a number of challenges, the biggest one being increasing competition, which makes gaining a sustainable competitive advantage difficult. This implies that banks need to focus on building customer satisfaction and turning it to loyalty, which represents the company´s ultimate competitive advantage. Hence, the objective of this research is to investigate how effectively …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Olli Kuivalainen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78281

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities