Bc. Kateřina VALENTOVÁ

Diplomová práce

Čtenářská gramotnost z pohledu učitele základní školy

Reading Literacy from a Perspective of an Elementary School Teacher
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretickou část tvoří první čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje obecné charakteristice gramotnosti, funkční gramotnosti a jejímu dělení. Druhá kapitola je zaměřena na čtenářskou gramotnost, její jednotlivé roviny, faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost, čtenářské strategie, didaktický pohled na problematiku a kurikulární dokumenty z pohledu …více
Abstract:
This thesis consists of two parts. Theoretical part forms four chapters. First chapter is focused on general characterization of literacy, function literacy and its division. Second part of theoretical section sumarized reading literacy and its individual levels, factors which influence reading literacy, reading strategies, didactic point of view and reading literacy curricular documents. Third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Martina Rozsypalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENTOVÁ, Kateřina. Čtenářská gramotnost z pohledu učitele základní školy. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta